”JIT Mech skall vara en ledande innovativ tillverkare av mekaniska komponenter som en kostnadseffektiv del i kundens försörjningskedja”

Marknad & Strategi

JIT Mechs strategi handlar övergripande om att utvecklas inom några prioriterade områden.

 1. En utökning av affärsvolymen hos några utvalda, befintliga målkunder
 2. Målmedveten satsning på företag med tydlig köpa-tillverka strategi
 3. Målmedveten satsning på företag i när-regionen som lägger ut delar av sin egen verksamhet (outsourcing)
 4. Strukturering

Medel för att nå de strategiska målen:

 • Skapa en lärande organisation kännetecknad av ständiga förbättringar
 • Sträva efter säkra stabila processer
 • Efterkalkyler
 • Hög aktivitetsgrad gällande marknadsföring och kundkontakter
 • God omvärldskunskap
 • Kompetensutveckling
 • Investeringar