Svetsning

Avancerad svetsning av detaljer i grov plåt och aluminium har blivit en allt viktigare del av vår verksamhet. Vårt ledningssystem för svetsning är certifierat enligt ISO 3834-2 och vi har egen IWS-kompetens.

Vi svetsar både manuellt och med robot. Huvuddelen av våra svetsade produkter bearbetas i fleroperationsmaskiner.

Robotsvetsning

Vi robotsvetsar produkter upp till 1,6 ton, med eller utan fogsökning. Vår senaste robotsvetsanläggning är utrustad med automatisk svetspistolväxling för optimering av åtkomst och svetslägen.

Se vår maskinförteckning »