”Vi skall vara en ständigt bättre leverantör”

Kvalitet

Vi är certifierade enligt:

Upprätthållandet av en ständigt hög kvalitet är mycket centralt för oss och våra kunder kan alltid förvänta sig produkter som uppfyller de angivna kvalitetskraven.

Vi arbetar ständigt med att utveckla kvaliteten i tillverkningen samt hur denna kan styras och säkerställas genom att:

 • Göra rätt från början
 • Ständiga förbättringar
 • Engagera samtliga medarbetare i kvalitetsarbetet
 • Arbeta med förebyggande och korrigerande åtgärder
 • Vara lyhörda för våra kunders synpunkter och krav
 • I samarbete med våra kunder utveckla konstruktioner och ritningsunderlag

Miljö

Vi är certifierade enligt ISO 14000. I det dagliga arbetet strävar vi efter:

 • Maximalt material- och maskinutnyttjande
 • Samordning av transporter
 • Energibesparande åtgärder
 • Säkert omhändertagande och rening av skärvätskor och emulsioner
 • Att inte flyga mer än nödvändigt utan använda mer miljövänliga resealternativ

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi sätter våra anställdas arbetsmiljö och säkerhet i främsta rummet. Kontinuerliga arbetsplatsrevisioner och tillbudsrapportering är en naturlig del av vårt arbete.