Miljö

Vi arbetar alltid med miljön i åtanke. Ett miljötänkande är för oss en självklarhet och vår produktion är därför utformad för att inte belasta miljön.

Vi har miljösäkrat vår egen verksamhet

För att miljösäkra vår egen verksamhet är vi miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004. Med det miljöledningssystem som ISO 14001:2004 innebär kan vi hantera och ta kontroll över betydande miljöaspekter såsom utsläpp, avfallshantering, användning av naturtillgångar och energianvändning.

Vi vill undvika spridda miljöprojekt inom företaget för att istället göra miljöarbetet till en självklar del av hela verksamheten. Genom att arbeta efter en miljöcertifiering kan vi på ett mätbart sätt utvärdera och förbättra vårt miljöarbete.

Den senaste versionen av miljöcertifieringen ISO 14001:2004 är dessutom väl integrerad med vår kvalitetscertifiering ISO 9001:2008 vilket leder till att kunden alltid kan lita på en kvalitetsprodukt som tillverkats med hänsyn till miljön.